Sydafrika

Sydafrika är en stor exportnation av te och speciellt när det gäller rött te. Det är bladen från Rooibousken som används vid beredningen av detta te. Det är en perennbuske som enbart växer i Cedarberg Mountains i Sydafrika. Busken växer endast i ett begränsat område i Västra Kapprovinsen i Sydafrika, cirka 25 mil nordväst om Kapstaden.