Sri lanka

Teproduktion i Sri lanka är ett av landets viktigaste exportprodukter och utgör 2 % av deras BNP. Te har odlats på Sri Lanka sedan 1860-talet, då britterna anlade teodlingar på ön som då kallades Ceylon. Klimatet är så varmt att tebuskarna skördas nästan året runt. Det finns sex olika områden som är på olika höjd över havet. Ju högre höjd, desto högre kvalitet och desto dyrare teer. Ett exempel på ett sådant område är Uva-distriktet.